Vihreä Aika luonnossa tekee ihmeitä!

Järjestämme koulutetun henkilökuntamme toimesta kaikenlaisia valmennuksiamme erilaisissa luontoympäristöissä ja samalla pedagogisesti erityisen toiminnallisin menetelmin.
Tiimissämme on kaksi luontoalalle kouluttautunutta hoiva- ja opetusalan ammattilaista.

KOKEMAMME EDUT LUONTOVALMENNUKSISSA:

 • Luonnossa jo 20 minuutissa on todennettavissa stressin laskevan ja ihmisen mielen rauhoittuvan.
 • Oivalluksia syntyy luonnossa pulpahtamalla!
 • Ihminen on vapaampi ->
  esim. "koulukammo" purkautuu ja on mahdollisuus oppia ja kokea aidommin.
 • Luonto liikuttaa.
 • Läsnäolon kyky moninkertaistuu ja ohjauskeskustelut syvenevät.
 • Itsensä ylittämistä tapahtuu koko ajan.
 • Vuorovaikutus ja toisista välittäminen vahvistuu luonnon äärellä pienessäkin ryhmässä.
 • Luontoa ei voi ohjailla vaan pitää keksiä vaihtoehtoisia ratkaisuja ->
  ongelmanratkaisukyky kehittyy
 • Jokainen saa ja voi luonnossa olla juuri oma itsensä.
 • Luontoon varustautuminen on osa jokapäiväisen elämän ennakointiprosessia.
 • Syy ja seuraus - oppiminen tulee luonnon tulkitsemisen mukana vähitellen
 • Luova ajattelu pääsee valloilleen ja kyky suhtautua ratkaistaviin asioihin kasvaa.
 • Luonto parantaa terveyttämme itsestään <3 

Otetaan suunta elämään!

Luonnollisten taitojen kehittyminen vahvistaa itsetuntoa.

Luonto antaa tasapainoa niin henkisesti kuin fyysisesti,

Yrityksemme on mukana Green Care - toiminnassa Suomessa.
Green Care Finland ry. on kehittänyt aktiivisesti alan ammatillisia kriteerejä ja yhdistänyt toimijoita sekä tiedottanut ja kouluttanut 
alan tekijöitä. On itsestään selvää, että ihminen tarvitsee luontoa ja voi sen ympäröimänä kokonaisvaltaisesti paremmin.