Vuorovaikutus- ja tiimivalmennus;
9 näkökulmaa ihmisyyteendia1.jpg

Vuorovaikutuksessa kehittyminen on arvokkaimpia taitoja elämässämme. Vietämme aikaamme ihmisten parissa ja elämämme merkitykselliset asiat riippuvat juurikin kyvystämme toimia muiden sekä itsemme kanssa. Koskaan ei kuitenkaan ole liian myöhäistä eikä koskaan sitä voi opetella liikaa. Siksi suosittelemme tätä juuri NYT!
 
Parempi itsetuntemus rakentuu erilaisten näkökulmien ympärille ja sitä puolestaan voi opetella kuka tahansa.

Tiedostaminen avartaa ymmärrystämme siitä, miksi ja minkä motivaation ohjaamana meistä kukin tekee ratkaisujaan ja toimii siten kuin toimii. Kaikkeen on peruste, joka saattaa olla hieman erilainen kuin mikä itsellemme on ensisijaista. Jokainen on yhtä tärkeä, arvokas ja merkityksellinen persoona - sen oivaltaminen avartuu selvästi tämän vuorovaikutusvalmennuksen myötä. Tutustumme 9 erilaiseen persoonalliseen tyyliin olla ja toimia. On tärkeää oppia ymmärtämään syvällisesti ja käytännöllisesti erilaisten persoonallisuuksien vahvuuksia, toimintaa ja ajattelua. 

Järjestämme tämän aihepiirin parissa monimuotoisia valmennuksia;
- monimuotoisia kuukausivalmennuksia pidemmälle aikavälille
- verkkovalmennuksia, joissa henkilökohtainen ohjaus 
- iltavalmennuksia
- 1-5 päivän valmennuskokonaisuuksia